PAUTM ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada YBhg. Prof Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail atas pelantikan sebagai Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia.